FAQ Werkzoekende

Meest gestelde vragen

Hieronder staan veel gestelde vragen aan JD Werkt uitzendorganisatie. Klik op de vraag voor het antwoord.

Werknemer

 • Heb je papieren urenbriefjes nodig? Neem contact op met je projectmanager. Of download de digitale versie hier. 

   

 • Indien de door ons toegepaste heffingskorting moet worden gewijzigd, dan dien je dit schriftelijk aan ons door te geven. Op verzoek stuurt JD Werkt uitzendorganisatie je een voorbedrukt wijzigingsformulier toe. Deze dien je met een originele handtekening aan ons te retourneren. Je dient vervolgens wel zelf te controleren op de salarisspecificaties of de heffingskorting correct is toegepast. Je bent er namelijk zelf verantwoordelijk voor dat je niet te weinig loonbelasting betaalt aan de belastingdienst, anders zul je bij de aangifte inkomstenbelasting moeten bij betalen. Eventueel teveel betaalde loonbelasting wordt ook weer direct met jou verrekend middels een aangifte inkomstenbelasting.
 • JD Werkt uitzendorganisatie is elke werkdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Indien je op een bepaalde dag of specifiek tijdstip wilt langskomen dan kun je bellen voor een afspraak.
 • Om juist dié baan te vinden die zo goed bij je past hebben wij bij inschrijving de volgende gegevens nodig: • Curriculum vitae; • Geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort); • IBAN nummer; • Eventueel kopie diploma's en getuigschriften; • Eventueel een recente loonstrook of kopie (uitzend)overeenkomst; • In welke functie of bedrijfscultuur je een baan zoekt.
 • Op onze website vind je een overzicht van recente openstaande vacatures. Je kunt direct online inschrijven en je CV als bijlage toevoegen. Onze projectmanagers nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om alles door te spreken en een afspraak te maken.
 • Als je ziek bent meld je dat eerst bij het bedrijf waar je werkt en vervolgens bij je projectmanager van JD Werkt uitzendorganisatie. Wij zijn geopend vanaf 8.30 uur om je melding zo spoedig mogelijk aan onze arbodienst door te geven. De arbodienst neemt direct de controle van je ziekte over. Je eerste twee ziektedagen gelden als wachtdagen. Deze worden niet uitbetaald. Daarna heb je eventueel recht op ziekengeld. De hoogte van het bedrag wordt berekend aan de hand van je gemiddelde dagloon over de laatste 52 weken. Het is noodzakelijk dat je gedurende je ziekte bereikbaar bent. De specifieke afspraken hierover staan vermeld in je uitzendovereenkomst.
 • Als je beter bent meld je dit wederom zo vroeg mogelijk aan JD Werkt uitzendorganisatie. We nemen dan contact op met de opdrachtgever om te kijken of je weer kan terugkeren bij je opdrachtgever.
 • Als je als uitzendkracht ziek wordt, heb je in de regel na twee wachtdagen recht op een ziektegelduitkering. Houd er rekening mee dat de eventuele ziektegelduitkering niet eerder dan in de vierde week vanaf je ziekmelding op je bankrekening wordt gestort. De hoogte van de eventuele uitkering is afhankelijk van de gewerkte uren in de periode van 52 weken voorafgaand aan je ziekmelding.
 • Zolang je als uitzendkracht via JD Werkt uitzendorganisatie werkt zijn wij jouw werkgever. Je salaris wordt iedere week (of per 4 weken) uitbetaald en na iedere salarisrun ontvang je een loon-specificatie. Op de loonspecificatie staat het totaal verdiende loon en het aantal uren dat je die week hebt gewerkt. Ook kun je zien wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Onder aan de loonstrook tref je een overzicht welk (bruto) bedrag je hebt opgebouwd aan vakantiebijslag en kort verzuim en hoeveel vakantiedagen je hebt gespaard.
 • Eind januari zijn de jaaropgaven met de inkomensgegevens van het voorafgaande jaar beschikbaar. Deze wordt automatisch naar het bij ons bekende emailadres gemaild. Heb je de jaaropgave niet ontvangen dan kun je telefonisch contact met ons opnemen.
 • Als uitzendkracht spaar je automatisch een deel van je salaris voor vakantiedagen en vakantiebijslag. Je vakantiegeld wordt één keer per jaar rond eind mei automatisch op je rekening gestort. Als je dienstverband eindigt, worden alle gespaarde reserveringen in één keer uitgekeerd.
 • Indien je digitaal je uren aanlevert, krijgt de opdrachtgever een melding dat je je uren hebt ingevuld. De opdrachtgever zal dan deze uren moeten accorderen. Op het declaratieformulier noteer je het aantal uren dat je per dag in een week hebt gewerkt, zonder pauze. Vervolgens laat je het formulier door je leidinggevende, of een ander bevoegd persoon, ondertekenen. Het ondertekende formulier kun je scannen en doormailen of bij ons inleveren, maak wel een kopie voor je eigen administratie (of bewaar het derde blad voor je eigen administratie, blad 2 is voor de opdrachtgever). Indien je het declaratieformulier uiterlijk elke volgende dinsdag voor 11.00 uur inlevert dan wordt deze direct verwerkt en uitbetaald op de vrijdag van die week.