FAQ Opdrachtgever

Meest gestelde vragen

Hieronder staan veel gestelde vragen aan JD Werkt uitzendorganisatie. Klik op de vraag voor het antwoord.
  • JD Werkt uitzendorganisatie is de werkgever van de uitzendkracht. Hij of zij dient zich dan ook voor 9.00 uur ’s morgens bij ons ziek te melden. Wij vragen wel altijd of zij ook zelf u als opdrachtgever willen bellen. Heeft u vervanging nodig dan kunt u dat aan ons doorgeven. Uiteraard worden voor de zieke uitzendkracht alleen de gewerkte uren gefactureerd.
  • Een uitzendkracht bouwt, net zoals iedere werknemer, vakantiedagen op. Hij of zij is niet verplicht deze op te nemen. Worden ze wel opgenomen dan moet dit altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren, zodat u rekening kunt houden met de bezetting. De vakantie-uren worden aangegeven op het declaratieformulier. Deze worden niet aan u gefactureerd. Heeft een uitzendkracht niet voldoende uren opgebouwd, dan worden deze niet uitbetaald. Hetzelfde geldt voor roostervrije dagen (al dan niet verplicht gesteld door u als opdrachtgever)

Zo werkt het:

  • De verwerking van de uren kan zowel digitaal als op de “ouderwetse” papieren manier. De uitzendkracht en opdrachtgever accorderen in beide gevallen de uren. De instructie voor de digitale werkwijze wordt gemaild zodra er iemand start met werken. Aan de hand van de digitaal geaccordeerde uren wordt de uitzendkracht uitbetaald en een nota verstuurd naar de opdrachtgever. Indien er gewerkt wordt met de papieren urenbriefjes zal JD Werkt uitzendorganisatie deze verwerken zorg dragen voor een juiste en correcte afhandeling.
  • Alvorens een uitzending daadwerkelijk tot stand komt, moet een aantal zaken worden afgesproken zoals de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. De uitzendonderneming zal deze afspraken in het algemeen schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen.
Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming omvat de loonkosten van de uitzendkrachten en een bureaumarge. Daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de vergoeding van kosten aan de uitzendkracht, zoals reiskosten.
  • Aangezien de uitzendkracht feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek. De opdrachtgever moet de uitzendkracht net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel. De uitzendonderneming is wat dat betreft afhankelijk van de opdrachtgever.
  • De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt er op neer, dat de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht met als bijzonderheid, dat de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. Er is een CAO voor Uitzendkrachten waarin de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn geregeld.
  • Een uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij uitzending twee formele relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming. Het is aan de uitzendonderneming om deze relaties zo op elkaar af te stemmen, dat de juiste uitzendkracht naar de juiste opdrachtgever wordt uitgezonden.